Είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2005 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2005 εκπνέει στις 31

Share

Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2011 – 30/09/2011 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2011 έως 30.09.2011, δημοσιεύονται την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011 σε

Share

Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2011 – 30/06/2011 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2011 έως 30.06.2011, δημοσιεύονται την Τρίτη 30 Αυγούστου 2011 στις

Share

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 Η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της

Share

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 Η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της

Share

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.6.2011   Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.06.2011 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 73,97% (ήτοι 5.618.171 μετοχές

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09) Με την από 31.05.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο

Share

Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2011 έως 31.03.2011, δημοσιεύονται την Τρίτη 31 Μαϊου 2011 στις εφημερίδες ΚΕΡΔΟΣ και ΝΙΚΗ και αναρτώνται στην

Share

Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2010 έως 31.12.2010, δημοσιεύονται την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011 στις εφημερίδες ΚΕΡΔΟΣ και ΝΙΚΗ και αναρτώνται στην

Share