ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η εισηγμένη εταιρία στο Χ.Α. «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι η κατά 75,91 % θυγατρική της εταιρία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τον Κανονισμό Χορήγησης Αδειών Παραγωγής,

Share

Αύξηση παρουσίασαν τα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.» και του Ομίλου αυτής στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2007 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα

Share

Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2007 έως 30.9.2007, δημοσιεύονται το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2007 στις εφημερίδες ΚΕΡΔΟΣ και ΝΙΚΗ και αναρτώνται στην

Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Η εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε την 19/10/2007 η διαδικασία εκποίησης των 6.670 συνολικά ενσώματων κοινών ονομαστικών μετοχών, που δεν είχαν

Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και την Απόφαση υπ’ αριθμ. 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με σκοπό την

Share

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ EXECUTIVE YACHTING ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ EXCLUSIVE YACHTING2007 Ξενάγηση στο ανανεωμένο μοντέλο SANLORENZO 62 Με την παρουσίαση του νέου σκάφους Sanlorenzo 62 συμμετείχε η εταιρεία Executive Yachting Διαχείριση Σκαφών Α.Ε. – στην οποία συμμετέχει μετοχικά με ποσοστό

Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Η “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” ανακοινώνει ότι, με την από 14/09/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ορίστηκε ομόφωνα ως νέος υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου η

Share

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ MEΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ «EXCLUSIVE YACHTING» ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ Σε πρώτη παγκόσμια εμφάνιση το Bavaria 37 Open Sport, σε πανελλαδική πρεμιέρα το

Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ H ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., σε συνέχεια της από 7.21/443/6.9.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την Πέμπτη

Share

Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2007 έως 30.6.2007, δημοσιεύονται την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2007 στην εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ και ΝΙΚΗ και αναρτώνται στην

Share