Έτος Ίδρυσης: 1981 Έδρα: Άλιμος, Αττικής. Αντικείμενο Δραστηριότητας: Ναύλωση σκαφών αναψυχής ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων βάσει συμφωνητικών συνεργασίας έναντι προμήθειας επί των ακαθάριστων ναύλων. Εταιρικό Κεφάλαιο / Εταίροι: Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας

Share

Έτος Ίδρυσης: 1997 Έδρα: La Rochelle, Γαλλία. Αντικείμενο Δραστηριότητας: Λειτουργεί ως εταιρεία συμμετοχών με αντικείμενο εργασιών τη μεταπώληση νεόκτιστων και μεταχειρισμένων σκαφών αναψυχής. Εταιρικό Κεφάλαιο / Εταίροι: Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας

Share

Έδρα: Bormes Les Mimosas, Γαλλία. Αντικείμενο Δραστηριότητας: Η εταιρεία λειτουργεί βάσει ειδικού νομικού καθεστώτος που αφορά την ιδιοκτησία ακινήτων. Εταιρικό Κεφάλαιο / Εταίροι: Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 7.548,97. Η 

Share

Έτος Ίδρυσης: 1993 Έδρα: La Rochelle, Γαλλία. Αντικείμενο Δραστηριότητας: Η εταιρεία εμπορεύεται σκάφη αναψυχής καθώς λειτουργεί και ως πρακτορείο ναυλώσεων, παρακρατώντας προμήθεια της τάξεως του 20%. Εταιρικό Κεφάλαιο / Εταίροι: Το εταιρικό κεφάλαιο

Share

Έτος Ίδρυσης: 1999 Έδρα: Bormes Les Mimosas, Γαλλία. Αντικείμενο Δραστηριότητας: Η εταιρεία λειτουργεί ως πρακτορείο ναυλώσεων, παρακρατώντας προμήθεια της τάξεως του 20%. Επίσης, έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας και την συντήρηση σκαφών αναψυχής.

Share

Έδρα: Σπλίτ, Κροατία. Αντικείμενο Δραστηριότητας: Εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής. Εταιρικό Κεφάλαιο / Εταίροι: Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 8.000,00. Η εταιρική σύνθεση έχει ως εξής: Εταίροι Κατεβλημένο κεφάλαιο € % συμμετοχής ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ

Share