Έτος Ίδρυσης: 1981 Έδρα: Άλιμος, Αττικής. Αντικείμενο Δραστηριότητας: Ναύλωση σκαφών αναψυχής ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων βάσει συμφωνητικών συνεργασίας έναντι προμήθειας επί των ακαθάριστων ναύλων. Εταιρικό Κεφάλαιο / Εταίροι: Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται

Έτος Ίδρυσης: 1996 Έδρα: La Rochelle, Γαλλία. Αντικείμενο Δραστηριότητας: H  εταιρεία έχει ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής ιδιοκτησίας της. Εταιρικό Κεφάλαιο / Εταίροι: Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 7.622,45

Έδρα: Bormes Les Mimosas, Γαλλία. Αντικείμενο Δραστηριότητας: Η εταιρεία λειτουργεί βάσει ειδικού νομικού καθεστώτος που αφορά την ιδιοκτησία ακινήτων. Εταιρικό Κεφάλαιο / Εταίροι: Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 7.548,97. Η 

Έτος Ίδρυσης: 1993 Έδρα: La Rochelle, Γαλλία. Αντικείμενο Δραστηριότητας: Η εταιρεία εμπορεύεται σκάφη αναψυχής καθώς λειτουργεί και ως πρακτορείο ναυλώσεων συνεργαζόμενο με την ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ M.Ν.Ε.Π.Ε. παρακρατώντας προμήθεια της τάξεως του 20%.

Έτος Ίδρυσης: 1999 Έδρα: Bormes Les Mimosas, Γαλλία. Αντικείμενο Δραστηριότητας: Η εταιρεία λειτουργεί ως πρακτορείο ναυλώσεων και συνεργάζεται με την ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ M.Ν.Ε.Π.Ε. παρακρατώντας προμήθεια της τάξεως του 20%. Επίσης, έχει ως

Έδρα: Σπλίτ, Κροατία. Αντικείμενο Δραστηριότητας: Εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής. Εταιρικό Κεφάλαιο / Εταίροι: Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 8.000,00. Η εταιρική σύνθεση έχει ως εξής: Εταίροι Κατεβλημένο κεφάλαιο € % συμμετοχής ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ

Έτος Ίδρυσης: 2007 Έδρα: Pula, Κροατία. Αντικείμενο Δραστηριότητας: Ναύλωση σκαφών αναψυχής ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων έναντι προμήθειας επί των ακαθάριστων ναύλων. Εταιρικό Κεφάλαιο / Εταίροι: Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €

Έτος Ίδρυσης: 2008 Έδρα: Πράτο, Ιταλία. Αντικείμενο Δραστηριότητας: Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής ιδιοκτησίας της. Μετοχικό Κεφάλαιο / Μέτοχοι: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 112.000,00. Η

Έτος Ίδρυσης: 2004 Έδρα: Άλιμος, Αττικής. Αντικείμενο Δραστηριότητας: Εκμετάλλευση ιδιόκτητων επαγγελματικών τουριστικών πλοίων. Η εταιρεία έχει στη κατοχή της δύο επαγγελματικά τουριστικά πλοία τύπου καταμαράν τα οποία εκτελούν ημερήσιες κρουαζιέρες στη Κέρκυρα και

Έτος Ίδρυσης: 1989 Έδρα: Άλιμος,Αττικής. Αντικείμενο Δραστηριότητας: Εκμετάλλευση επαγγελματικών τουριστικών πλοίων αναψυχής. Εταιρικό Κεφάλαιο / Εταίροι: Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 234.776,23 διαιρούμενο σε 1.600 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας € 146,74. Η