ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2023   Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι:   Παρατίθενται επιλεγμένα μεγέθη

Share

H «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με τετραετή θητεία από 07.08.2023, δυνάμενη να παραταθεί έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το έτος 2027, ανασυγκροτήθηκε την 11.08.2023 σε σώμα ως εξής:

Share

H «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με τετραετή θητεία από 07.08.2023, δυνάμενη να παραταθεί έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το έτος 2027, ανασυγκροτήθηκε την 11.08.2023 σε σώμα ως εξής:

Share

«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» Ανακοίνωση Εκλογής Επιτροπής Ελέγχου – Συγκρότηση αυτής σε σώμα   Άλιμος, 7 Αυγούστου 2023 H «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η

Share

Άλιμος, 7η Αυγούστου  2023 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» που συνήλθε την 07.08.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30, στα γραφεία της έδρας της

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.”  (Αρ. ΓΕΜΗ 123800107000)   Με την από 14.07.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με

Share

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  η Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ

Share

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  η Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ

Share