Με το σκάφος της χρονιάς για το 2006 συμμετέχει η Kiriacoulis Mediterranean στο 27ο Διεθνές Ναυτικό Σαλόνι Αθηνών To σκάφος της χρονιάς για το 2006 θα έχουν τη δυνατότητα οι

Share

Την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Ξενοδοχείο Athens Hilton παρουσίαση της εταιρίας Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. και του Ομίλου αυτής στο ευρύ επενδυτικό κοινό από τον κ.

Share

Παρουσίαση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και του Ομίλου αυτής θα πραγματοποιηθεί στο ευρύ επενδυτικό κοινό στα πλαίσια των Επενδυτικών Παρουσιάσεων ΧΡΗΜΑ την Δευτέρα, 14

Share

Παρουσίαση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και του Ομίλου αυτής θα πραγματοποιηθεί στο ευρύ επενδυτικό κοινό στα πλαίσια της Επενδυτικής Ημερίδας ΧΡΗΜΑ την Δευτέρα 19

Share

Με παρόν, σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας σήμερα 29/8/2005. Παρευρέθηκαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 73,75% των μετοχών και ψήφων. Ήτοι 11.203.090 μετοχές

Share

H Εταιρεία Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. σχετικά με δημοσίευμα του ένθετου «ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» της εφημερίδας «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» αναφερόμενο στα οικονομικά αποτελέσματα

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετά την από 21.07.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό

Share

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 30ής Ιουνίου 2005, το μέρισμα για τη χρήση 2004 είναι 0,051 ευρώ ανά

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09) Μετά την από 01.06.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό

Share

Η εταιρεία KYΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι μετά την λήξη της Συνεδρίασης του Χ.Α. της 28/04/2005 έληξε η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με το Μέλος του Χρηματιστηρίου

Share