Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η εξέλιξη και ο τρόπος κάλυψης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε., από την ημερομηνία ίδρυσης της έως σήμερα. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Share