Η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 23.08.2019 ανακοίνωσης της εταιρείας αναφορικά με την παροχή άδειας από το Δ.Σ., σύμφωνα με τα

Share

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρεύουσας στον Άλιμο Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 123800107000 ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου

Share

Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2019 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. Β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Share

Άλιμος, 29 Ιουλίου 2019 H «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της από 29.07.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με

Share

Άλιμος, 29 Ιουλίου 2019 Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» που συνήλθε την 29.07.2019, με την απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία,

Share

Άλιμος, 30 Ιουλίου 2019 Γνωστοποίηση Διανομής Μερίσματος Η  εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει προς τους μετόχους της

Share

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 Σε συνέχεια των από 09.07.2019 και 12.07.2019 ανακοινώσεών της, η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό

Share

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 Σε συνέχεια της από 09.07.2019 ανακοίνωσής της, η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με

Share

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 Η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και της

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.”  (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09 και αρ. ΓΕΜΗ 123800107000) Με την από 05.07.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

Share