Η εισηγμένη εταιρία στο Χ.Α. «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι στην κατά 75,91 % θυγατρική της εταιρία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα και νόμιμα εκπροσωπούμενη από

Share

Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2010 έως 30.09.2010, δημοσιεύονται την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010 στις εφημερίδες ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ και ΝΙΚΗ και αναρτώνται στην

Share

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ MEΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΣΤΟ 32o ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ ΑΘΗΝΩΝ Σε πανελλαδική πρώτη εμφάνιση το ιστιοπλοϊκό Bavaria 45 Cruiser, δημιουργία του γερμανικού ναυπηγείου Bavaria Yachtbau Gmbh,

Share

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ MEΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ EXCLUSIVE YACHTING 2010 ME ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ Δυναμικό παρόν έδωσαν η «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε» μαζί με την «Κυριακούλης motor

Share

«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» Ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από τη συνένωση μετοχών (reverse split) Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση

Share

«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 30.06.2010 ( παράγραφος 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2010 αποφάσισε

Share

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού Εταιρίας / Απόφαση Τροποποίησης Καταστατικού Η εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., ανακοινώνει σε συμμόρφωση με το άρθρο 19 παρ.2 του Ν. 3556/2007 , ότι

Share

Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2010 έως 31.03.2010, δημοσιεύονται το Σάββατο 29 Μαϊου 2010 στις εφημερίδες ΚΕΡΔΟΣ και ΝΙΚΗ και αναρτώνται στην

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09) Με την από 17.05.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό

Share

Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2009 έως 31.12.2009, δημοσιεύονται το Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010 στις εφημερίδες ΚΕΡΔΟΣ και ΝΙΚΗ και αναρτώνται στην

Share