ΣΕ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 2003 Ανοδικά θα κινηθούν και το 2003 τα οικονομικά αποτελέσματα της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. Σε μια δύσκολη χρονιά για πολλές εταιρίες

Share

Παρουσίαση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και του Ομίλου αυτής θα πραγματοποιηθεί στο ευρύ επενδυτικό κοινό στα πλαίσια του πολυσυνεδρίου εκθέσεων MONEY SHOW που

Share

Παρουσίαση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και του Ομίλου αυτής θα πραγματοποιηθεί στο ευρύ επενδυτικό κοινό στα πλαίσια του πολυσυνεδρίου εκθέσεων MONEY SHOW που

Share

Ο Όμιλος εταιριών Κυριακούλη σχετικά με Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από την εταιρία G&G Visual Communication με τίτλο και στο οποίο αναφέρεται ότι η εν λόγω εταιρία ανέλαβε την υλοποίηση

Share

H ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ MARITIME KAI ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟ Επεκτείνεται η παρουσία της Κiriacoulis Maritime, θυγατρικής εταιρίας της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε., στο θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου και ειδικότερα στον Αργοσαρωνικό. Η

Share

Παρουσίαση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και του Ομίλου αυτής στο Σύνδεσμο Επενδυτών Διαδικτύου (Σ.Ε.Δ.) και στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή

Share

Αύξηση παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων της «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.» και του Ομίλου Κυριακούλη στο πρώτο εξάμηνο του 2003 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Συγκεκριμένα, τα

Share

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2003, το μέρισμα για τη χρήση 2002 είναι 0,049 ΕΥΡΩ ανά

Share

Αύξηση αναμένεται να παρουσιάσουν και φέτος τα οικονομικά αποτελέσματα της “Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.” συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων σήμερα ο Πρόεδρος και

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09) Μετά την από 02.06.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό

Share