Ανακοίνωση Ανάρτησης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2016 – 30/06/2016 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2016 έως 30.06.2016, αναρτώνται σήμερα Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 στην

Share

Αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 22.6.2016 Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.06.2016 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,79% (ήτοι 5.528.656 μετοχές επί συνόλου 7.595.160) και

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09 και αρ. ΓΕΜΗ 123800107000)) Με την από 27.05.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

Share

Ανακοίνωση Ανάρτησης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2015 – 31/12/2015 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2015 έως 31.12.2015, αναρτώνται σήμερα Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 στην

Share

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2016 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2016: – Τακτική Γενική Συνέλευση

Share