ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα δήλωση του Ομίλου Εταιρειών Κυριακούλης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ισχύει από 25 Μαΐου 2018 και βασίζεται στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η πολιτική αυτή αναφέρεται σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου Εταιρειών Κυριακούλης οι οποίες μπορεί να συλλέγουν δεδομένα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Κυριακούλης, πρέπει να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω δεδομένων και των εθνικών νομοθεσιών που βασίζονται στον εν λόγω κανονισμό, με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κατάχρηση, ανίχνευση, απώλεια ή καταστροφή.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παρούσα δήλωση έχει δημιουργηθεί με σκοπό την ενημέρωσή σας για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και για τα δικαιώματά σας που απορρέουν από το νόμο.

Υπεύθυνος για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι η:

Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε, Λεωφόρος Αλίμου 7, 174 55, Άλιμος, Ελλάδα, ΑΦΜ: 094108579

e-mail επικοινωνίας: [email protected]

Εάν χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πρόκειται για επεξεργασία (προσωπικών δεδομένων) με εντολή, οπότε και είμαστε επίσης υπεύθυνοι για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

2. ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Χρησιμοποιούμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

Στοιχεία ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, χώρα γέννησης, εθνικότητα, προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης, ΑΦΜ.

Διεύθυνση και Στοιχεία επικοινωνίας: Πόλη, διεύθυνση email, κινητό τηλέφωνο.

Άλλα στοιχεία: Είδος εγγράφου ταυτότητας, αριθμό εγγράφου ταυτότητας, ημερομηνία επιβίβασης, λιμάνι επιβίβασης, όνομα σκάφους, αριθμό άδειας πλοηγού, αριθμό άδειας VHF, αριθμό πιστωτικής κάρτας, αριθμό κράτησης, συντεταγμένες πλοήγησης GPS.

3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Όλοι οι τύποι των προσωπικών σας δεδομένων υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση:

α) Νομικές υποχρεώσεις – Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς καθώς και για τους σκοπούς της κοινοποίησης και της εγγραφής που οφείλουμε να εκτελέσουμε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (π.χ. το διάταγμα περί των όρων άσκησης της ναυτιλιακής δραστηριότητας για σκάφη με ή χωρίς πλήρωμα και παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στα σκάφη, η οποία συνάπτει συμφωνία για την παροχή ναύλωσης σκαφών).

β) Εκπλήρωση της συμφωνίας – Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση της συμφωνίας και των συμβατικών υποχρεώσεων που έχουμε συνάψει.

γ) Συναίνεση – Συναινείτε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς αποστολής προωθητικών προσφορών και άλλων συναφών με την επιχείρηση πληροφοριών, με σκοπό την αξιολόγηση της ικανοποίησης μετά την περίοδο ναύλωσης και με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

δ) Έννομο ενδιαφέρον του ελεγκτή – Όλα τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του νομοθετικού οργάνου (π.χ. Διάταγμα σχετικά με τους όρους άσκησης της ναύλωσης σκαφών με ή χωρίς πλήρωμα και παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας στα σκάφη) ή για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων και συνάπτοντας συμφωνίες, π.χ. Συμφωνία για την παροχή ναύλωσης σκαφών.

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από τους πελάτες μας, προσωπικά, σε εκθέσεις, μέσω ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και τηλεφωνικά ή τα παραλαμβάνουμε από άλλα πρακτορεία ναύλωσης.

4. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά κύριο λόγο, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη λήξη της συμβατικής σχέσης και όχι αργότερα από τη λήξη τυχόν νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη φύλαξη προσωπικών δεδομένων.

5. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης, ανά πάσα στιγμή, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορείτε να αλλάξετε τη συγκατάθεσή σας μέσω γραπτής αίτησης στην ακόλουθη διεύθυνση:
Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε, Λεωφόρος Αλίμου 7, 174 55, Άλιμος, Ελλάδα ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Εάν ανακαλέσετε τη συγκεκριμένη συγκατάθεση, δεν θα χρησιμοποιούμε πλέον τα δεδομένα σας για τους εν λόγω σκοπούς. Εάν επιθυμείτε να δώσετε ξανά τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να το κάνετε.

Σε περίπτωση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που δεν απαιτούν τη συγκατάθεσή σας και η οποία είναι απαραίτητη για τη σύναψη συμφωνίας μαζί μας ή την εκπλήρωση της σύμβασης ή λόγω των υποχρεώσεων που έχουμε βάσει του νόμου, αν δεν μας παρέχετε με αυτά τα δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας έναντι σας, ούτε θα μπορέσουμε να συνάψουμε συμφωνία μαζί σας.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α) Δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: δηλαδή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων ή όχι και εάν αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, ποιος είναι ο σκοπός αυτής της επεξεργασίας, οι κατηγορίες των εν λόγω προσωπικών δεδομένων κλπ.

β) Δικαίωμα διόρθωσης: Εάν επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι ελλιπή ή ανακριβή, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε ή να τα συμπληρώσουμε ανά πάσα στιγμή.

γ) Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αν τα επεξεργαστήκαμε παράνομα ή αν η επεξεργασία αυτή αποτελεί δυσανάλογη παρέμβαση στα προστατευόμενα σας συμφέροντα. Λάβετε υπόψη ότι για κάποιους λόγους η άμεση διαγραφή δεν είναι δυνατή. Για παράδειγμα, λόγω των υποχρεώσεων αρχειοθέτησης που προβλέπονται από το νόμο.

δ) Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παράσχουμε τα δεδομένα που μας έχετε αναθέσει σε δομημένη μορφή, σε μια τυποποιημένη μηχανικά αναγνώσιμη μορφή: • Αν επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα βάσει της συναίνεσης που μας δώσατε και την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ή για εκπλήρωση της συμφωνίας μας και • εάν η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

ε) Δικαίωμα αντιρρήσεως: Αν διανείμουμε τις πληροφορίες σας για σκοπούς εκπλήρωσης ενός έργου δημοσίου συμφέροντος ή ενός έργου δημόσιων φορέων ή όταν κατά την επεξεργασία των πληροφοριών σας επικαλούμεθα τα νόμιμα συμφέροντά μας, μπορείτε να υποβάλετε ένσταση κατά της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών εάν υπάρχει συμφέρον προστατεύοντας τα δεδομένα σας.

στ) Δικαίωμα διατύπωσης αντιρρήσεων στην αρμόδια αρχή: Εάν πιστεύετε ότι κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάσαμε ελληνικούς ή ευρωπαϊκούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας για να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα. Σίγουρα δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στον Ελληνικό Οργανισμό Προστασίας Δεδομένων ή σε περίπτωση αλλαγής των εφαρμοστέων κανονισμών σε άλλο φορέα που θα αναλάβει τη δικαιοδοσία του και από τις 25 Μαΐου 2018 με την εποπτική αρχή της ΕΕ.

ζ) Άσκηση δικαιωμάτων: Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα σας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας δήλωσης.

η) Επιβεβαίωση ταυτότητας: Σε περίπτωση αμφιβολίας μπορούμε να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Αυτό προστατεύει τα δικαιώματα και την ιδιωτική σας ζωή.

θ) Κατάχρηση δικαιωμάτων: Εάν εκτελέσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα πολύ συχνά και με προφανή πρόθεση καταχρηστικής χρήσης, ενδέχεται να σας χρεώσουμε μια διοικητικό πρόστιμο ή άρνηση για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

ι) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σας:

– Αν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των δεδομένων σας σε μια περίοδο που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε αυτά τα δεδομένα.

– Εάν η επεξεργασία των δεδομένων σας ήταν παράνομη, αλλά αρνείστε τη διαγραφή και αντ’ αυτού ζητάτε τον περιορισμό χρήσης αυτών των δεδομένων.

– Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα για τους προβλεπόμενους σκοπούς, αλλά τα χρειάζεστε ακόμα για την εκπλήρωση των νομικών απαιτήσεων ή αν έχει κατατεθεί αντίρρηση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων.

7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν θα τα αποκαλύψουμε ούτε θα τα διαθέσουμε σε τρίτους εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

– Εάν ρητά και εγγράφως συμφωνήσετε να αποκαλύψετε ορισμένα εμπιστευτικά δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό ή σε συγκεκριμένο πρόσωπο.

– Εάν το Υπουργείο Εσωτερικών ή ο αρμόδιος εισαγγελέας απαιτεί τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

– Εάν ένα δικαστήριο, δικηγόροι ή ένας συμβολαιογράφος απαιτούν τα δεδομένα για τις διαδικασίες τους, όταν η υποβολή των δεδομένων αυτών απαιτείται εγγράφως.

– Εάν η Φορολογική Διοίκηση, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφάλισης Συντάξεων και το Ελληνικό Ταμείο Υγειονομικής Ασφάλισης απαιτούν τα δεδομένα βάσει των νομικών υποχρεώσεων που έχει ο υπεύθυνος της επεξεργασίας έναντι αυτών.

– Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλουμε στοιχεία στο Υπουργείο Ναυτιλιακών Υποθέσεων, Μεταφορών και Υποδομών.

8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες (χώρες εκτός της ΕΕ) πραγματοποιείται μόνο:

– εάν υπάρχει νομική υποχρέωση

– εάν η μεταφορά είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων

– εάν δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας

9. ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

Συλλέγουμε μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που οι επισκέπτες της επίσημης ιστοσελίδας μας, μας διαθέτουν εθελοντικά κατά την υποβολή στοιχείων επικοινωνίας, την υποβολή αίτησης για εργασία, τη χρήση τηλεφωνικών κλήσεων και την υποβολή εντύπων καταγγελίας. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται με απόρρητο τρόπο και μόνο για συγκεκριμένο σκοπό. Η διαβίβαση αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους δεν πραγματοποιείται, εκτός εάν υπάρχει νόμιμη υποχρέωση ή εντολή του επίσημου φορέα όταν αυτά τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν στην αρμόδια αρχή. Η πρόσβαση στον ιστότοπο γίνεται μέσω πρωτοκόλλου και τα δεδομένα αυτά, όπως η επισκεψιμότητα του ιστότοπου, το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, η ανάλυση της οθόνης, ο χρόνος επίσκεψης και το μέγεθος των μεταφερθέντων δεδομένων καταγράφονται σε αυτή την περίπτωση.

Για να βελτιώσουμε την προσφορά μας, οι ιστότοποι περιέχουν “cookies” που είναι αποθηκευμένα σε υπολογιστές των επισκεπτών του ιστότοπου. Η αποθήκευση των “cookies” μπορεί να αποτραπεί, αλλά αυτό μπορεί να περιορίσει τις προσφορές του ιστότοπου. Τα “cookies” παρέχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης τυπικών προτιμήσεων των επισκεπτών του ιστότοπου, βελτιστοποίησης τεχνικών διαδικασιών και συνεχούς βελτίωσης της προσφοράς.

Έχουμε λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας από απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων. Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό στα αιτήματα και τις ερωτήσεις σας και θα σας βοηθήσουμε στην άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στην πολιτική μας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα αποκαλυφθούν στη δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στην ιστοσελίδα μας και θα ενημερωθείτε κατάλληλα γι’ αυτά.

10. ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έχουμε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών σας.

11. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική θα αναρτηθούν είτε στην ιστοσελίδα μας, είτε στο ενημερωτικό μας φυλλάδιο ή / και θα διατίθενται κατόπιν αιτήματος.