ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09 και αριθ. ΓΕΜΗ 123800107000) Με την από 19.12.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

Share

Ανακοίνωση Ανάρτησης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2014 – 30/09/2014 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2014 έως 30.09.2014, αναρτώνται σήμερα Παρασκευή 28 Nοεμβρίου 2014 στην

Share

Ανακοίνωση Ανάρτησης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2014 – 30/06/2014 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2014 έως 30.06.2014, αναρτώνται σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 στην

Share

Ανακοίνωση συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα   H «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι κατόπιν της από 25.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την

Share

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 25.6.2014   Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.06.2014 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,70% (ήτοι 5.521.535 μετοχές επί

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09) Με την από 30.05.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο

Share

Ανακοίνωση Ανάρτησης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2014 – 31/03/2014 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2014 έως 31.03.2014, αναρτώνται σήμερα Σάββατο 31 Μαΐου 2014 στην

Share

Ανακοίνωση Ανάρτησης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2013 – 31/12/2013 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2013 έως 31.12.2013, αναρτώνται σήμερα Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 στην

Share

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2014 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ

Share