Μητρική Εταιρεία του Ομίλου είναι η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. η οποία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1986 από τον κ. Σταύρο Κυριακούλη, τη κα. Αρετή Κυριακούλη και τον  κ. Θεοφάνη Κυριακούλη. 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε., κατά την περίοδο 2005 – 2018. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ο επαγγελματικός θαλάσσιος τουρισμός με σκάφη αναψυχής ξεκίνησε στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του ’70, αλλά άρχισε να αναπτύσσεται ουσιαστικά στις αρχές της δεκαετίας του ’80 αφού καταρτίστηκε το