Μητρική Εταιρεία του Ομίλου είναι η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. η οποία ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1986 από τον κ. Σταύρο Κυριακούλη, τη κα. Αρετή Κυριακούλη και τον  κ. Θεοφάνη Κυριακούλη.  Έδρα της είναι ο Δήμος Αλίμου Αττικής, ενώ τα γραφεία της βρίσκονται στην Λεωφόρο Αλίμου 7.

Share

Παρακάτω παρουσιάζεται η οργανωτική δομή της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε., η οποία είναι κατάλληλα σχεδιασμένη έτσι ώστε να επιτρέπει την άμεση επικοινωνία και τον σωστό συντονισμό των τμημάτων, ενώ παράλληλα να αποφεύγεται η επικάλυψη αρμοδιοτήτων.

Share

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε., κατά την περίοδο 2005 – 2019.

Share

Το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει η Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. είναι ο στόλος των σκαφών αναψυχής. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ο αριθμός των σκαφών αναψυχής ιδιοκτησίας της Μητρικής Εταιρείας στο τέλος κάθε έτους, ξεκινώντας από το έτος 1996.

Share

Ο Όμιλος έχει την δυνατότητα να εξυπηρετεί τους ναυλωτές από 25 σημεία εξυπηρέτησης εντός και εκτός Ελλάδας, δίνοντας στους πελάτες την δυνατότητα ναύλωσης σκαφών αναψυχής από διαφορετικά γεωγραφικά σημεία ανά τον κόσμο, προσφέροντας τη λύση του one way trip (δηλαδή κρουαζιέρα με διαφορετικό σημείο επιστροφής από αυτό της αναχώρησης) και παρέχοντας πλήρη τεχνική υποστήριξη επί 24ώρου βάσεως.

Share

Ο επαγγελματικός θαλάσσιος τουρισμός με σκάφη αναψυχής ξεκίνησε στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του ’70, αλλά άρχισε να αναπτύσσεται ουσιαστικά στις αρχές της δεκαετίας του ’80 αφού καταρτίστηκε το κατάλληλο νομικό πλαίσιο με το νόμο 438/1976 (ο οποίος μαζί με τους μεταγενέστερους νόμους 2743/1999 και 3182/2003 αποτελούν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο). Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα της Μεσογείου στην οποία άρχισε να αναπτύσσεται ο θαλάσσιος τουρισμός, ενώ αργότερα ακολούθησαν η Γαλλία, η Τουρκία, η Ιταλία και οι βαλκανικές χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Share

Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.

Share

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι συμμετοχικές εταιρείες της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. και τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής της σε αυτές. Σημειώνεται ότι με την επιλογή κάθε μιας εταιρείας με τον δείκτη παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία αναφορικά με αυτή.

Share

ΕΤΟΣ 1981 Ίδρυση της εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ε.Π.Ε., με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων.

Share