Ανακοίνωση Ανάρτησης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2015 – 30/09/2015 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2015 έως 30.09.2015, αναρτώνται σήμερα Δευτέρα 30 Nοεμβρίου 2015 στην

Share

Ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό   Η Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, ότι δεν αναφέρθηκε εκτενώς στην Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης

Share

Ανακοίνωση Ανάρτησης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2015 – 30/06/2015 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2015 έως 30.06.2015, αναρτώνται σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 στην

Share

Αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 22.6.2015   Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.06.2015 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,70% (ήτοι 5.521.505 μετοχές επί

Share

Ανακοίνωση Ανάρτησης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2015 – 31/03/2015 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2015 έως 31.03.2015, αναρτώνται σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 στην

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09 και αρ. ΓΕΜΗ 123800107000)) Με την από 27.05.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

Share

Ανακοίνωση Ανάρτησης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2014 – 31/12/2014 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2014 έως 31.12.2014, αναρτώνται σήμερα Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 στην

Share

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2015 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ

Share

Ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του Ομίλου και κατόπιν διαπραγματεύσεων, η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

Share

«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» Αποφάσεις της Έκτακτης Γ.Σ. της 14.01.2015 Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14.01.2015 αποφάσισε επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,70% (ήτοι

Share