Η “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” ανακοινώνει ότι, με την από 22/12/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ορίστηκε ομόφωνα ως νέος υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου η κυρία Ελένη Σακελλαρίου του Βασιλείου,

Share

Ανακοίνωση Ανάρτησης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2017 – 30/06/2017 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2017 έως 30.06.2017, αναρτώνται σήμερα Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 στην

Share

Αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 6.7.2017   Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 6.7.2017 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,81% (ήτοι 5.530.260 μετοχές και ψήφοι επί

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09 και αρ. ΓΕΜΗ 123800107000) Με την από 12.06.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

Share

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2017 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017: – Τακτική Γενική Συνέλευση

Share