ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2003 Μεταξύ των 36 επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των ποιοτικών δράσεων που αναπτύσσουν οι

Share

Παρουσίαση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και του Ομίλου αυτής στο ευρύ επενδυτικό κοινό θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου εκθέσεων MONEY SHOW που

Share

Η εκ των κυρίων μετόχων κ. Αρετή Κυριακούλη ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από τη συνεδρίαση της 22/04/2003 και εφεξής

Share

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από τη συνεδρίαση της

Share

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα οικονομικά μεγέθη της Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. το 2002 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη της εταιρίας το 2001 παρά την αρνητική διεθνή συγκυρία που

Share

Παρουσίαση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και του Ομίλου αυτής στο Σύνδεσμο Επενδυτών Διαδικτύου (Σ.Ε.Δ.) και στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή

Share