Αλλαγές διευθυντικών στελεχών Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, με την από 28/02/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ορίστηκε ομόφωνα ως υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων η κυρία Χαρίκλεια Θεοδώρου

Share