Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.6.2011 Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.06.2011 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 73,97% (ήτοι 5.618.171 μετοχές επί

Share

INVITATION to the Ordinary General Assembly of the shareholders of “KIRIACOULIS MEDITERRANEAN CRUISES SHIPPING S.A.” (Reg. No. 14274/06/Β/86/09) Following the Board of Directors decision of 31.05.2011 and in accordance with

Share

KIRIACOULIS MEDITERRANEAN CRUISES SHIPPING S.A. announces that the figures and information for the period 01 January 2011 to 31 March 2011 will be published in newspapers KERDOS and NIKI on

Share

KIRIACOULIS MEDITERRANEAN CRUISES SHIPPING S.A. announces that the figures and information for the period 01 January 2010 to 31 December 2010 will be published in newspapers KERDOS and NIKI on

Share

Changes of Executive Officers KIRIACOULIS MEDITERRANEAN CRUISES SHIPPING S.A. announces that, according to the 28.02.2011 resolution of its Board of Directors, Ms. Hariklia Dimitriou Theodorou has been unanimously appointed as

Share

The listed company on Athens Exchange, “Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping S.A.” announces that its subsidiary company by 75,91% “Mediterranean Villages S.A.” having its head office in Athens and represented by

Share

KIRIACOULIS MEDITERRANEAN CRUISES SHIPPING S.A. announces that the figures and information for the period 01 January 2010 to 30 September 2010 will be published in newspapers CHRIMATISTIRIO and NIKI on

Share

DYNAMIC PRESENCE OF KIRIACOULIS MEDITERRANEAN CRUISES SHIPPING S.A. AT THE 32nd ATHENS INTERNATIONAL BOAT SHOW The visitors of the 32nd Athens International Boat Show will have the opportunity to see

Share

KIRIACOULIS MEDITERRANEAN CRUISES SHIPPING S.A.’S PARTICIPATION IN THE BOAT SHOW “EXCLUSIVE YACHTING 2010” WITH GREEK PREMIERS “Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping S.A.”, with the company “KIRIACOULIS motor yachts s.a.”, participated dynamically

Share