ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ 1ο και 2ο : Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων

Share

Announcement of Material Participations   The Company with a view to assisting and keeping the investing public updated, announces information with regard to the obligation and the procedures for the

Share

The following table sets forth information regarding the Executive Officers of Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping S.A.

Share