Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 §2 του ν. 3556/2007, ανακοινώνει το σχέδιο των τροποποιήσεων του καταστατικού της που θα προταθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Share

Η κ. Κυριακούλη Αρετή του Σπυρίδωνα ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. με την από 12 Ιουνίου 2008 απόφασή του ενέκρινε την απόκτηση από την

Share

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η “Εκδότρια”) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. με την

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09) Μετά την από 19.05.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό

Share

Ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με τα όρια του άρθρου 9 του ν.3556/2007 Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο

Share

Ξεκίνησαν χθες και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 16 Μαΐου οι εργασίες του ΒusineesWeek 2008 του οποίου συν-χορηγός είναι η εταιρεία Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Share

Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Ετήσιο Δελτίο της χρήσης 2007, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 5/204/14-11-2000 & 7/372/15-2-2006 αποφάσεων

Share

Αύξηση παρουσίασαν τα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.» και του Ομίλου αυτής το 2007 σε σχέση με το 2006. Ειδικότερα, ο κύκλος

Share

Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2007 έως 31.12.2007, δημοσιεύονται το Σάββατο 29 Μαρτίου 2008 στις εφημερίδες ΚΕΡΔΟΣ και ΝΙΚΗ και αναρτώνται στην

Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι προβαίνει σε δημοσιοποίηση των επανακαταρτισμένων Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου 1/1-30/9/2007, διότι από παραδρομή, στους πίνακες μεταβολών Καθαρής Θέσης

Share