ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09) Μετά την από 01.06.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται

Share

Παρουσίαση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και του Ομίλου αυτής θα πραγματοποιηθεί στο ευρύ επενδυτικό κοινό στα πλαίσια των Επενδυτικών Ημερίδων ΧΡΗΜΑ την Τετάρτη 7

Share

Η εταιρεία Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε. ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού 1.000.000 € και διάρκειας πέντε ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Share