Παρουσίαση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. και του Ομίλου αυτής στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στις 15:30 μ.μ. στα

Share

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ TUI – ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Η διοίκηση της TUI Hellas, που αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο Τουριστικό Οργανισμό γερμανικών συμφερόντων στον κόσμο, υπέγραψε συμφωνία με τη διοίκηση της Κυριακούλης

Share